Årets ildsjel 2020: Bjørn Iversen

Varegg fotball har et stort antall frivillige som på mange ulike måter støtter opp om klubbens drift. Alle er del av maskineriet, enten man er en sylfersk trener for syvåringene, revisor for årsregnskapet eller sitter med verv i styret. Klubben klarer seg rett og slett ikke uten frivillige.

Ut fra dette er kåring av Årets frivillige – eller Årets Ildsjel som vi velger å kalle vedkommende – en skummel oppgave. Å kåre en vinner blant vinnere er en farlig øvelse. Vi prøver oss likevel.

Kriterier som ekte engasjement, gode holdninger, stabil og arbeidsom, samt samarbeidsevne og godt humør er sentrale.

Årets Ildsjel i Varegg fotball 2020 innehar alt dette.

Vedkommende har lang fartstid som trener, lagleder og frivillig i klubben. Prisen handler imidlertid om vedkommendes innsats i 2020, et meget spesielt år for oss alle.

Som lagleder for gruppen har vedkommende vært en trygg voksen for sin gjeng, både trenere og spillere. Personen har i sin rolle som lagleder i hele 2020 vært på feltet på de aller fleste treninger, også under korona- perioden, tilpasset seg smitte- regelverket, vist lojale holdninger til dette og hjulpet til slik at gruppen og klubben kunne opprettholde sin aktivitet.

Vedkommende er en sentral brikke på trening og kamp, er sjef over alt utstyr og tar oppgaven på største alvor. Knapt en kjegle forsvinner på denne laglederens vakt.

Selv om vedkommende ikke har egne barn som er aktive i klubben lenger har vedkommende beholdt gleden med å være en av oss frivillige i Varegg fotball. Med vedkommendes humør, modenhet og kunnskap er det utrolig kjekt at klubben får beholde kapasiteter som dette. Vi håper lenge enda!

Det er en glede å utrope Bjørn Iversen, lagleder for gutter 19–1 i til Årets ildsjel i 2020. Gratulerer!