Årets trener 2020 – Eirik Lismoen Andersen

, ,

Årets trener i Varegg fotball går til en person som gjennom sin tid som trener for Gutter 2005, fra januar 2019 til desember 2020, har utført trenergjerningen akkurat slik klubben ønsker det.

Med stort engasjement evne til å motivere og inkludere alle spillere på alle nivåer, opptre pliktoppfyllende, lojalt, etterrettelig og med godt humør, har Eirik vist at han har tatt oppdraget på alvor.

Alltid godt forberedt, både til trening og kamp, og stiller gjerne opp ekstra ved behov.

I et spesielt 2020 viste Eirik tidlig at han var der for spillerne sine, både når laget ikke kunne trene, eller når treningene måtte tilpasses og være annerledes enn det vanlige.

Eirik laget gode treningsplaner, medvirket sterkt til at spillerne ble værende og ikke mistet motivasjonen. I perioden har gruppen økt fra 15 til 26 spillere, mye takket være Eiriks lagledelse.

Gjennom tiden som trener for Gutter 2005 har han utviklet både enkeltspillere og laget som helhet, og guttene har fått styrket sine tekniske og taktiske ferdigheter.

Det sosiale samholdet i gruppen er sterkere enn noen gang og Eirik har mye av æren for dette.