Innkalling til årsmøte i Varegg fotball

,

Årsmøtene i Varegg avholdes onsdag den 24. mars kl.18.00. Av smittevernhensyn blir årsmøtene i år avviklet digitalt, men vi vurderer også mulighetene for deltakelse i Badstuen for de som ikke har anledning til å delta i digital videomøte. En slik løsning vil være avhengig av smittevernreglene ved møtetidspunktet. Det blir nødvendig med påmelding til årsmøtet, og lenke for å kunne bli med i digitalt møte sendes kun ut til påmeldte. Informasjon om påmelding sendes ut i god tid før årsmøtet. 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes til styret i Varegg fotball: leder@vareggfotball.no

Saker som sendes inn og som ønskes tatt opp på årsmøtet må inneholde et forslag til vedtak og begrunnelse. I motsatt fall vil forslag avvises uten ytterligere beskjed.

Fullstendig saksliste, årsberetning, årsregnskap, budsjett, innstillinger til valg og annet saksmateriale vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Hvordan materialet vil bli tilgjengelig kommuniseres til medlemmene gjennom våre vanlige informasjonskanaler, som Varegg Fotballs nettsider og på våre Facebook-sider.

Viktig: For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten for 2021. Kontingentkrav for 2021 sendes ut snarlig, slik at alle har mulighet til å betale før årsmøtet. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Foreldre til barn under 15 år har ikke stemmerett, hvis de ikke selv er medlemmer.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Varegg Allianseidrettslag ved styret