Styrets Årsrapport for 2020

,

Styret i Varegg fotball gjør med dette tilgjengelig saksdokumenter foran årsmøtet onsdag 24. mars. Trykk på knappen under for å laste ned dokumentene.

Vi ønsker at medlemmene tar del i klubbens viktigste møte. Påmelding til det digitale årsmøte skjer via denne lenken.

Viktig: Varegghallen kommer opp som egen sak på årsmøtet. Informasjon om status på Varegghallen kan dere lese på varegg.no. Det er viktig at medlemmene som deltar på årsmøtet har god og oppdatert kunnskap om status på hallprosjektet. Derfor arrangerer styret i Varegg Allianse et infomøte mandag 22. mars klokken 18.00. Dette er et digitalt møte som kan følges på Teams.

Dersom det er spørsmål til noe av dette, kontakt styret ved leder: leder@vareggfotball.no 

Med vennlig hilsen
Styret i Varegg Fotball