Debattinnlegg i BT: 24.05.2021: Varegghallen og Mulebanen blir et miljøløft for Fjellsiden og sentrum

,
Varegghallen

Av: Stein H. Arnesen, leder i Varegg allianseidrettslag; Børge Alvheim, prosjektleder; Ola B. Siverts, rådgiver for Varegg.

Dette er skånsom «gjenbruk» av kommunal grunn i et verneverdig strøk.

I et innlegg 16. mai kommer tre naboer til Mulebanen sterk med kritikk av det som nå reguleres i Mulenområdet. Vi ser av kommentarfeltet at mange beboere i nærområdet reagerer på denne negativiteten.

Varegg vil gjerne få korrigere åpenbare feil og informere om en plan som folk på Fjellsiden langt utenfor Vareggs 1000 medlemmer har arbeidet hardt for å få til i over 15 år. Naboenes innlegg er illustrert med tegninger som ikke viser det prosjektet byens politikere snart får til behandling.

For ett år siden tok kommunen barnehagen ut av planen. Uten barnehage fremstår inngangspartiet til Varegghallen som en grønn skråning à la i dag. Dette har både byantikvar, byarkitekt og fylket berømmet som en god løsning.

Fjellsiden med cirka 12.000 beboere er det største boligstrøket i Bergen uten egen flerbrukshall. Varegghallprosjektet har siden 2005 hatt bred politisk støtte fra skiftende byråd.

Undersøkelser viser at gode idrettsanlegg er en viktig faktor for å få bl.a. barnefamilier til å bli boende eller flytte til sentrumsbydelene.

Slik ser Muleområdet ut i dag. «Nye» Mulebanen og Varegghallen, pluss evt. beboerparkering under banen, vil ikke endre dette bildet vesentlig, mener innsenderne. FOTO: FORTUNEN ARKITEKTER

Dette er planens status:

  1. Den nye Mulebanen blir tilnærmet som i dag. I dialog med bl.a. vernemyndighetene er det stilt strenge krav til miljøriktig utforming.
  2. Under banen får man plass til en sterkt etterlengtet flerbrukshall. Bare spør folk på Nordnes eller Møhlenpris hvor mye deres tilsvarende haller har hatt å si for nærmiljøet!
  3. Det er planlagt et mindre beboerparkeringsanlegg etter sterkt ønske fra kommunen. Det vil bl.a. kunne erstatte de 35 p-plassene planen fjerner for å utvide Christinegårdparken, få nytt fortau i Persenbakken og forbedre endestoppet til Mulebussen. Det åpner for å sanere gategrunnsparkering for å bedre fremkommeligheten for utrykningskjøretøy, gående og syklende. Anlegget vil bli mye benyttet av Bildeleringen, elsykler med store vogner mm.
  4. Alt får man plass til skjult, under bakken – kun mindre åpninger mot vest vil være synlige i en grønn skråning. Dette må vel sies å være god, skånsom «gjenbruk» av kommunal grunn i et verneverdig strøk?
  5. I tillegg til dette styrker planen Christinegårds vernestatus, og stiller strenge krav til ivaretakelse og forbedring av parkområdet opp mot Mon Plaisir. I praksis vil parken bli utvidet ved at garderobebygget til Mulebanen blir revet og parkeringsareal tilbakeført parken.
  6. Planen forbedrer òg forholdene for Mulebussen med bedre tilpasning til elektrisk drift, hyppigere avganger og økt sikkerhet.
  7. Og sist (i tid) men ikke minst; nå legger planen til rette for at Mulenområdet kan få bossug til erstatning for dagens bosspann. En stort miljøløft! Den nye bossugsentralen, en mindre trafo og et gjenvinngspunkt for glass og metall har planen valgt å samle i en teknisk sone der det i dag står en gammel stor trafo og et nytt vann- og avløpsanlegg. Det meste vil være skjult under bakken, og området vil bli gjenplantet og svært lite synlig om få år. Det er lagt langt unna bebyggelsen. I stedet for en tett rekke av parkerte privatbiler får naboene et nytt fortau, og en avkjøringslomme for hentebilene til gjenvinningsstasjonen som kanskje henter en gang i uken.
Dette perspektivet viser det nye anlegget med fornyet Mulebane og en flerbrukshall under bakken sett fra vest nær Formannsvei mot øst. FOTO: FORTUNEN ARKITEKTER

Mulebanen har vært og vil forbli et samlingspunkt – et hjerte – for beboere på Fjellsiden. Flerbrukshallen vil styrke tilbudet vesentlig. Det vil bl.a. ha stor betydning for skolene i området. Det skal være lave terskler for uorganisert bruk, og for andre organisasjoner enn idretten. Med raus støtte fra Trond Mohn er det håp om at idrettsanleggene vil stå ferdige om få år.

Det blir et flott løft for Fjellsiden og sentrum helt i tråd med byens klima og miljøpolitikk!

Innlegget sto på trykk i BT, 24.05.21: Les det her.

Ønsker du å lese politiske oppdateringer om Varegghallen, finner du mer informasjon her.