Sportslig utvalg er på plass

,

Styret vedtok i styremøte 7. juni innstillingen som ble gitt fra en nedsatt arbeidsgruppe over gode og motiverte personer som skal utgjøre klubbens Sportslige Utvalg framover. Gruppen skal lede det sportsfaglige utviklingsansvaret i Varegg Fotball.

Et slikt utvalg har vært etterlengtet i lengre tid og er nå endelig på plass!

Utarbeide Sportsplan

Sportslig Utvalg sitt mandat blir å behandle sportslige saker som gjelder barne- og ungdomsidretten i klubben.

Utvalget skal arbeide i henhold til klubbens Sportsplan, en plan som skal ferdigstilles i løpet av året. Sportsplanen blir en viktig plan som skal være retningsgivende for hvordan Varegg Fotball skal tenke, jobbe og planlegge i arbeidet med alt fotballfaglig.

Sportslig Utvalg blir arbeidsgruppen som skal forvalte planen i det daglige, og som skal bidra når det oppstår spørsmål, uklarheter eller uenigheter om likt og ulikt. Med en god sportsplan, og et godt sportslig utvalg som kan veilede, rådgi og motivere, ser vi for oss få uenigheter og god systematikk i alt vårt sportslige arbeid.

Viktig for kvalitetsklubbprossessen


Opprettelsen av Sportslig Utvalg er en viktig brikke i klubbens kvalitetsklubbprosess. Denne prosessen er etterhvert kommet langt, og arbeidet med en Klubbhåndbok, som dekker “alt” det organisatoriske i klubben, er planlagt ferdigstilt i løpet av året.


Sportslig Utvalg ser fra i dag av slik ut:


Gøran Strømsholm: Trener på G2013, far til 3, og med spillererfaring fra Vadmyra.

Cathrine Østervold: Flere år som frivillig i Varegg, mor til 3 barn som spiller i klubben. Spillerbakgrunn fra Austevoll og Nymark.


Bjørn Erik Brandt: Lærer i idrettsfag Voss gymnas. Tidl trener og leder av SK Branns utviklingsavdeling. Mangeårig spiller SK Brann, Varegg mv. Barnebarn i klubben.

Frank Hellevik: klubbens faglige orakel; A- lagstrener og under kursing for å bli trenerveileder. Samtidig FFO- sjef og med trenerverv for yngre lag.

SU er operative allerede, men skal på sitt første selvstendige møte 2. juli velge en leder for utvalget. Leder blir utvalgets primære kontaktperson.

Vi vil legge ut informasjon om SU på hjemmesidene, og alle henvendelser til SU kan fra i dag av sendes til sportsligutvalg@vareggfotball.no