Vil du bli styremedlem i Varegg?

,

Det nærmer seg tid for årsmøte i Varegg og det kan da bli aktuelt å supplere styret i Varegg Fotball med nye medlemmer. Varegg Fotball er i fremmarsj, med økt medlemstall samt gode sosiale og sportslige resultater.  

Styret i Varegg Fotball har hovedansvaret for denne fremgangen og gjennom sitt arbeid har de også sikret en sunn økonomi i klubben.  

Klubben står foran en viktig tid når hovedanlegget for barneavdelingen Mulebanen vil bli oppgradert med Idrettshall og ny fotballbane.  

Klubben trenger derfor gode kandidater som kan være med å bidra til utvikling av organisasjonen til det beste for spillerne og lagene, og derigjennom bidra til et godt oppvekstmiljø i bydelen. 

I styret skal det være rom for ulike meninger, men samtidig må man kunne trekke i lag når en retning er satt.

Å sitte i styret vil innebære en god del egeninnsats, men vårt inntrykk er at dette oppleves som meningsfylt.  

Les mer om oppgaver i styret.

Dersom du selv kunne tenke deg å gå inn i styret eller kjenner noen som du mener er en god kandidat, ta kontakt med valgkomiteen ved:  

Knut Hallvard Lerøy, 95763466, knut.hallvard.leroy@leroy.no  

Dag Haagen Nesse. 90738673, haage.nesse@gmail.com  

Tom Monstad, 95763466, tochmo@gmail.com 

Ida Lynngård, 91788045, ida.lynngard@kidsabarnehager.no