Fokus på Fair Play

Foto: NFF

I høst ble det over hele landet innrapportert flere uønskede hendelser til NFF. Slike hendelser, det være seg språkbruk, trusler, selektering eller annet, er vi alle enige om er uakseptable. For å forebygge at slike hendelser gjentar seg, ønsker vi at alle lag i Varegg Fotball setter ekstra fokus på Fair Play inn mot og gjennom årets sesong.  

En påminnelse – hva er Fair Play 

Fair Play er samlebegrepet for norsk fotball sitt verdiarbeid og handler både om det som skjer på banen og det som skjer utenfor banen. Fair Play skal prege aktiviteten vår på alle nivåer. Alle som er aktive i fotballen skal vise respekt for og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett, vise respekt for alle mennesker og arbeide for å forsterke fellesskapet. Treninger og kamper skal foregå i trygge rammer slik at alle får gode opplevelser. Fair play skal synliggjøre hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom, og er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger. 

Fair Play handler om hvordan vi møter hverandre og hvordan vi snakker til hverandre, hvordan vi inkluderer alle og hvordan vi fordeler spilletid og oppmerksomhet. Fair Play prinsippene ligger til grunn for all aktivitet i Varegg Fotball, fra barnelag til veteraner.

Les mer om Fair Play her