Varegg Fotball møblerer om

,

Styret i Varegg fotball har etter endt sesong, og en helhetlig og grundig vurdering, funnet tiden riktig for å gi Frank Hellevik avløsning som hovedtrener for klubbens A-lag.  

Frank har siden han kom til Varegg i 2018 opparbeidet seg en viktig posisjon i klubben og har en rekke sentrale funksjoner knyttet til vårt sportslige arbeid. Klubben ønsker nå å rendyrke Frank i sine andre roller, og stikkordet er klubbens utviklingsarbeid på barn- og ungdomssiden, samt utviklingsarbeidet internt opp mot trenere. I tillegg til disse viktige funksjonene skal Frank fortsatt ha hovedansvaret for klubbens Fotballfritidsordning.  

Varegg fotball er i kvalitetsklubbprosess og i dette arbeidet er vi avhengig av nok personer, gode personer og god arbeidsfordeling. Klubbens breddeprofil og en styrkning av jentefotballen i Varegg, vil være viktige elementer i vårt kvalitetsklubbarbeid i tiden som kommer.  

Styrets oppgave blir nå å finne ny A-lagstrener, og samtidig legge til rette for enda bedre organisering og samhandling mellom klubbens A-lag, Varegg 2 og junioravdelingen.   

Styret tror den ommøbleringen vi nå foretar vil bidra til at klubben fortsetter den gode utviklingen vi er inne i. Vi ser fram mot 2023 med positivitet og optimisme!