Ledig engasjement som leder for FFO og fotballskoler

,

Varegg Fotball fotballfritidsordning (FFO) er et treningstilbud for alle skolebarn på 2.-7. trinn i vårt nærområde. Vi jobber med systematisert ferdighetsutvikling gjennom temabaserte treninger. Det er ikke et oppholdssted med frilek eller hvor vi bare spiller kamper, men en god arena for å utvikle seg det lille ekstra, uansett nivå, hvor man også får muligheten til å trene på tvers av årskull og utfordre seg selv både med eldre og yngre spillere.

Varegg Fotballs FFO foregår på Stemmemyren; 14:30-16:00 mandager, tirsdager og torsdager. Justering/endring/økning av dager kan, i dialog med FFO-leder, skje for vårhalvåret 2023.

 • På nærskolenes planleggingsdager tilbyr vi «langdag» fra 10:00 til 14:00.
 • I skoleferiene (høst-, vinter-, påske) tilbyr vi tilsvarende langdagsopplegg på hverdagene.
 • I skolens sommerferie tilbyr vi fotballskole(r) først skoleferieuke og siste skoleferieuke før skolestart i august.
 • Ved tilstrekkelig etterspørsel forsøker vi også å tilby heldagsopplegg andre skoleferieuke og/eller nestsiste sommerferieuke i august.

FFO-leder skal:

 • Planlegge økter skriftlig:
  • orientere FFO-instruktører i forkant av økt
  • forhåndsorientere foresatte, og klubbens FFO-kontakt, i styret om ukeplan.
 • Bemanne med FFO-instruktører, inkludert seg selv, i henhold til antall påmeldte barn, hvor disse skal være til stede og tilgjengelige på banen fra 14:00 (tidlig ankommende barn) til 16:30 (etter opprydding og alle er sendt hjem).
  • Vår instruktørgruppe består av kompetente unge voksne, med erfaring fra høyt sportslig nivå (seniorfotball, elitehåndball).
  • Som FFO-leder må du ikke nødvendigvis være fysisk til stede på feltet på hver økt. Rollen kan altså kombineres med annen aktivitet, og honorering vil justeres i forhold til tilstedeværelse.
  • Gjennomføre kvartalsvis evalueringsmøte med instruktørgruppen.
 • Ha oversikt over og sørge for at nødvendig utstyr er tilgjengelig.
 • Være ansvarlig for den daglige nødvendige kommunikasjonen med foreldre/foresatte og FFO-instruktører (Spond).
 • Rapportere jevnlig, etter avtale, til Varegg Fotball hovedstyret sin FFO-kontakt.
 • Være ansvarlig for, og se til, at alle barn på FFO ses, følges opp og behandles inkluderende og med respekt – Fair Play – alltid.

FFO-leder:

 • … må ha fotballfaglig kompetanse
 • … bør ha pedagogisk formalkompetanse relevant for målgruppe 7-12 år, og/eller erfaring.
 • … har gjerne bredere idrettsfaglig kompetanse utover fotball
 • … er trygg, klar, inkluderende og motiverende
 • … er en god og veiledende leder for unge voksne-instruktører

Varegg Fotball tilbyr:

 • Lønn/honorar etter avtale.
 • Omfang 9 – 5 timer (25-40%) stilling per uke, avhengig av antall dager på feltet og antall dager FFO per uke. I tillegg kommer nevnte fotballskoler.
 • Fri på alle røde dager, jul/romjul og betydelige deler av skolesommerferien.
 • En aktiv og selvstendig rolle med gode instruktørkollegaer og fotballglade barn.

For spørsmål, kontakt nestleder i Varegg Fotball Andreas Madsen: nestleder@vareggfotball.no.

Søknad med CV sendes til samme epostadresse.

Tiltredelse 1. januar 2023 eller så snart som mulig etter det.