Godt nyttår – til alle de madammene!

,

…..og alle andre Varegg- venner der ute – ingen nevnt og ingen glemt. 

Vi skriver 2023 og et nytt år er så smått i gang. Varegg fotball er i rivende utvikling og mye har skjedd og mye skjer fra uke til uke – og fra år til år – i klubben vår. 

En klubb i utvikling

Medlemstallene stiger, aktiviteten er på høygir, og vi venter i spenning på at Varegghallen skal bli ferdig til sommeren 2024. Også det nærmer seg mer og mer. 

Klubbens styre forsøker som best vi kan å manøvrere skuten i rett retning, i riktig tempo og med det riktige fokus. Det er en krevende jobb å lede et idrettslag med over 500 medlemmer, cirka 100 frivillige og langt flere foreldre, spesielt når alt gjøres på frivillig basis og som tillegg til jobb, familie og andre gjøremål. Men ingen skal tvile på at vi ikke gjør det beste vi kan og alt i beste mening. 

Klubbens fokus de seneste årene har vært å legge til rette for god sportslig utvikling for alle medlemmer, barna og ungdommen spesielt, men samtidig ha krystallklart fokus på det aller viktigste; vårt samfunnsansvar som en trygg havn for barn og ungdommer i vår bydel. Vi som er i klubbens ledelse våger påstanden om at vi langt på vei klarer begge deler, og at mye av det vi ønsker å få til, det får vi til. 

Sammen med trenere og lagledere på alle nivåer klarer vi å skape gode treningshverdager og en god utviklingsarena. Vi jobber med å få til god samhandling mellom trenere på ulike alderskull, skape trenerfellesskap og sikre gode trenerkrefter etter hvert som spillerne vokser til, blir ungdommer og trenger enda mer faglig støtte. Vi er langt fra i mål, og fokus i 2023 blir å utvikle trenerfellesskapet enda mer enn vi så langt har fått til. Jevnlige trenerforum og det å skape trivsel og relasjoner på tvers av kullene, det har vi stor tro på!

Vårt hovedfokus må imidlertid alltid være; trygghet, trivsel og glede for alle medlemmer, barn, ungdom og voksne – og ikke minst alle frivillige med. Der folk trives, der ønsker man å være med, og gjerne og bidra. 

Flere frivillige søkes – bli med da vel!

For å skape et slikt bra idrettslag må vi ha enda flere med inn i ulike roller og verv. Dette er alles ansvar – og da er budskapet til dere foreldre spesielt: Varegg fotball trenger flere henderog hoder!

Spesielt er behovet for gode, hyggelige frivillige inn i Hovedstyret, Varegg Cup- komiteen, medlemsregistrering- og kontingentoppfølging, økonomi- og regnskap, sportslig utvalg eller sponsor- og markedsgruppen noen av rollene vi trenger folk til. Her er noe for enhver – vi trenger ulik kompetanse og ulike personer. 

Klubben vokser og utvikler seg, til dels i stort tempo, og arbeidsoppgavene for vårt arbeidende styre er litt for mange. Skal vi henge med trenger vi flere med på laget. Vi kan garantere kjekt miljø og artige arbeidsoppgaver – det er gøy å bidra i fellesskap som dette!

Meld deg da vel? En epost eller et ord i øret til noen som alt er med, er alt som skal til. 

Fair Play – ta vare på dommerne våre

Når det gjelder året vi skal i gang med har Hovedstyret noen hjertesaker vi vil ha fokus på i året som kommer. Fair Play er et nøkkelord. 

I barne- og ungdomsfotballen må Fair Play alltid ligge i bunn. Vi driver med konkurranse og målet er å vinne fotballkamper, men måten vi driver på skal være godt innenfor Fair Play. Her må vi ha fokus, alle og enhver – fra seksåringen til A- lagsspilleren – spillere som trenere. Og foreldre ikke minst. 

I 2023 ønsker Hovedstyret å arbeide for at vår klubb blir en foregangsklubb hva angår dommerhets.

Vi ønsker å gjøre vårt for at enhver dommer, på alle nivåer, opplever det som kjekt, utviklende og trygt å dømme et Varegg- lag. Dommerne er som spillerne – de kan ha gode dager og dårlige dager. Og problemet for en dommer er at selv om man dømmer godt vil noen alltid mene at dommeren gjør feil. 

Det er ikke lett å være dommer. Ofte er man alene på kamp, har ingen medspillere eller trener å støtte seg på – kun 22 motspillere, 4 trenere og 40 foreldre som mener mye og at alt en gjør er feil. Det skal litt til å trives i et slikt miljø. 

Hovedstyrets klare oppfordring ved inngangen til 2023 er derfor: i år skal vi ta vare på dommeren. 

Vi skal heie på dommeren, støtte, applaudere og smile til dommeren. Spillere, trenere, lagledere – og publikum. Spesielt foreldre på tribunen må være gode forbilder og tenke over dette. Dommerne skal og ha det kjekt med sin hobby – og det er vårt alles ansvar. Uten dommeren – ingen fotballkamp. 

Klarer vi dette, og alle har samme fokus, vil vi sakte, men sikkert snu trenden med fallende rekruttering av dommere. For den trenden er urovekkende. 

Vi gleder oss

Hovedstyret har lagt bak seg et hektisk og krevende 2022. Det nye året planlegges for fullt. Det jobbes med trenerrekruttering, treningstider skal fordeles, Varegghallen forberedes og budsjett og regnskap skal på plass. 

Oppgavene er mange, men vi gleder oss over å få være med å lede klubben i en retning vi tror på og som vi er sikre på er god for våre viktigste: barna og ungdommen. 

Vi håper dere alle er positive til 2023 og det som skjer i Varegg fotball – vi har mye kjekt som ligger foran oss. Meld deg til tjeneste – du vil neppe angre 😉

Med nyttårshilsen fra Hovedstyret

Paul Hagen, Anja Ragvin, Kristian Longvastøl, Jørgen Brandt, Andreas Madsen, Kristian Valevatn, Morten Brattauleog Holger Hagesæter