Varegg trenger deg. Og deg.

Til alle medlemmer av Varegg- familien!

Det er den tiden på året at klubbens største og viktigste møte nærmer seg: ÅRSMØTET

I disse dager arbeider valgkomiteen på høygir. Arbeidet med å motivere foreldre og medlemmer til å påta seg verv er krevende. Det behøves folk i mange roller, ikke kun trenere og lagledere. 

Klubben behøver flinke, motiverte og folk med ulik kompetanse inn på flere områder. Valgkomiteen har fokus på Hovedstyrets sammensetning. Til Hovedstyret er det behov for gode folk til roller som ungdomsavdelingskontakt, barneavdelingskontakt, en samfunnsansvarlig og ikke minst (kanskje mest) en med regnskap- og økonomikompetanse. 

Vi håper virkelig noen der ute melder seg. Pr i dag er styret for få og litt for sårbare i forhold til de mange arbeidsoppgaver vi forvalter. 

I tillegg til Hovedstyret behøver vi personer til ulike små og store komiteer – kanskje her er noe som treffer deg: 

Markeds- og sponsorgruppen (vi trenger inntekter for å møte økte kostnader – her behøves folk med teft for slikt)

Varegg Cup arbeidsgruppe (vi ønsker en levende VC- komite som sikrer et godt arrangement fra år til år – klubbens kanskje viktigste tradisjon og et viktig varemerke)

Dugnads- arbeidsgruppe (som tillegg til sponsorer ønsker klubben minst ett, felles dugnadsprosjekt årlig – for tiden Bergen Live. Men noen må administrere slikt, og en egen gruppe er det aller beste)

Fair Play og samfunnskomite (vi er en Fair Play- klubb og vi ønsker fokus på gode holdninger. Det krever at noen holder i dette. Komiteen bør og være dem som tar imot og behandler søknader om støtte fra medlemmer som trenger det)

Sportslig Utvalg (et utvalg hvor sport er i fokus – balansen mellom utvikling, bredde – med Sportsplanen som det grunnleggende dokument. Ansvar for at alt sportslig “flyter” og at konflikter på sport tas ned og ryddes i. Et sentralt fora i en fotballklubb)

Representant fra fotballgruppen inn i Varegg Allianse sitt hovedstyre (et spennende fora i disse dager med Varegghallen på vei opp)

Ethvert idrettslag er avhengig av gode og mange nok frivillige. I Varegg fotball har vi ingen lønnede i administrasjonen, og mye faller på Hovedstyrets medlemmer. Klubben er i en rivende utvikling, vi øker i antall medlemmer, og med Varegghallen og ny Mulebane klar i 2024 er tidene mer spennende enn noen gang. 

Vi kan love dere som deltar i klubbens indre liv en kjekk, sosial og trivelig møteplass. Det er givende å være en del av samfunnsnyttig arbeid som dette. Varegg fotball er en breddeklubb, godt forankret og med riktige verdier, og vi vet at vi gjør en viktig jobb for bydelenes barn og ungdom. For å støtte oppunder dine, mine og våre barns felles møteplass i fotballen behøves FLERE PERSONER. 

Meld deg da vel – og hiv deg med! 

Kontakt gjerne en av oss for en uforpliktende prat: 

Styreleder Holger Hagesæter – styreleder@vareggfotball.no

Nestleder Andreas Madsen – nestleder@vareggfotball.no

Styremedlem Anja Ragvin – administrasjon@vareggfotball.no

Styremedlem Jørgen Brandt – marked@vareggfotball.no

Styremedlem Kristian Longvastøl – samfunn@vareggfotball.no

Styremedlem Kristian Valevatn – barnefotball@vareggfotball.no

Styremedlem Paul Hagen – ungdomsfotball@vareggfotball.no

Varamedlem Morten Brattaule – mb@royal-eiendom.no

Og ikke for å gi noen dårlig samvittighet, det er ikke det dette handler om, men tenk gjerne grundig over om du har litt tid, og din kompetanse, å avse. Dette er en utfordring vi alle må være sammen om. Enig?

Lignende tematikk: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/on7gqj/stiller-ikke-foreldrene-opp-blir-det-ingen-lokal-idrett-saa-enkelt-er-det

https://www.rb.no/idrettsmedlemskap-er-ikke-en-vare-du-kjoper/o/5-43-1943640?fbclid=IwAR0z0cmVOGwSeTxMJslJbkJCKtG4QASxjwzRspJ5BAOtUjTAOM2KAaLX7mg