Velkommen 1. klassinger!

,

Varegg Fotball ønsker høstens førsteklassinger hjertelig velkommen til
klubben!

Vi er en åpen og inkluderende breddeklubb for barn og ungdom
fra Sandviken, Fjellsiden og Sentrum. I Varegg Fotball skal barna få
oppleve trivsel, samhold og mestring i trygge omgivelser. Fotball skal
være for alle, og Varegg Fotball har støtteordninger til utstyr og
kontingent for familier som har behov for det.

Vi inviterer til rekrutteringsdag på Meyermarken, torsdag 31. august fra kl 16.30 – 18.30. Vi lager noen gøye øvelser og setter opp vantbaner slik at de små kan få prøve seg litt med ball.

Treningene vil bli på grusbanen på Meyermarken frem til nye Mulebanen står ferdig. Pga begrenset plass vil det bli aktuelt å dele opp i flere lag fra starten av. Avgjørelser om dette blir tatt når vi ser hvor mange vi blir.

Varegg Fotball er en dugnadsdrevet klubb. Vi trenger at foreldre bidrar
som lagledere og trenere, og håper at både jente- og gutteforeldre
melder seg – gjerne allerede på rekrutteringsdagen! Å være frivillig i
Varegg Fotball er sosialt og kjekt, og en flott mulighet til å bli kjent med
barn og voksne i nærmiljøet. Det er ikke nødvendig å ha forkunnskaper
om fotball for å bli med! Klubben vil hjelpe til med oppstart av lagene og gi råd og støtte underveis.

Information in English: Varegg Fotball would like to invite all boys and
girls who have started school this autumn to an open day on
Meyermarken, Thursday 31 August from 16.30 to 18.30. In Varegg
Fotball, the children will be part of an open and inclusive environment.
Football should be for all children, and we can offer reduced payments
and help to buy equipment for families in need of support. Welcome!

For spørsmål kontakt Varegg Fotballs barneutvalg:
barnefotball@vareggfotball.no
VELKOMMEN!