Medlemsmøte om samarbeid med IL Sandviken fotball

Styret i Varegg fotball inviterer alle trenere og lagledere fra lag f. 2013 og eldre i klubben til et informasjons- og diskusjonsmøte om planer for langsiktig samarbeid med IL Sandviken fotball for seriespill i ungdomsfotballen fra 2024. Også yngre kull er velkommen om man ønsker.

Nedenfor kan du lese mer om bakgrunnen for dette møtet og klubbsamarbeidet.

Tid og sted: onsdag 1. november, 2023 klokken 20:00 – 21:00 i Badstuen oppe

800 fotballspillere i bydelen vår

Naboklubbene Varegg Fotball (VF) og IL Sandviken (ILS) er to tradisjonsrike breddeklubber med ca 800 (450 + 350) fotball-spillere som benytter felles baner på Stemmemyren. Begge klubbene har som mål å tilby fotballaktivitet for barn fra 6 år opp så langt beina holder. Mange aktive trenere og lagledere har selv spilt for klubbene, og vi har aktive veteraner på herresiden som har vært i klubbene nesten siden tidenes morgen. Alle brenner for det samme: å dyrke vennskap, samhold og helse, og skape magi, minner og livsglede på trening og på kamp.

Samarbeid for å løse ‘evige’ utfordringer

I dag har ILS og Varegg Fotball til sammen nesten 80 lag påmeldt i serien/Hordaland Fotballkrets. Lagene er fordelt på ca 45 treningsgrupper på de fire banene på Stemmemyren. Klubbene våre har samarbeidet tett for å få treningskabalen til å gå opp når den oppdateres flere ganger i løpet av året. Ved hver oppdatering er det mange lag som må ta til takke med treningstider som ikke er optimale.

Som regel er det en enkel sak å melde på flere lag i serie og cup på 3’er, 5’er, og 7’er-nivå. Men noen lag begynner allerede å streve med kabalen for 9’er-fotball. Da er spillergruppen ofte for stor for ett lag, og litt for liten for to lag. Ønsket om å tilby nok aktivitet til alle gjør at mange lag heller melder på ett lag for mye enn ett for lite. Kjekt er det for de som orker mye spill, men det kan og være belastende for mange, inkludert trenere/støtteapparat.

Når 11’er-fotballen starter for 14-åringene, er det mange lag som ikke en gang klarer å stille ett lag. Får de det til, er det ofte ikke mulig å tilby et differensiert tilbud der de som vil trene og spille mye får nok utfordring samtidig som vi beholder de som foretrekker et rolig program. Risikoen for at de ivrigste da søker seg til større klubber er reell, og når det skjer er det ofte begynnelsen på slutten for det laget som står igjen. ILS mangler G14, 15 og 16, og J15 og oppover mye på grunn av slike utfordringer. Også Varegg har slitt med sine kull, det kan nevnes jentekull over flere år, de eldste er i dag f. 2008 og består som samarbeidslag med Djerv og Nordnes, på guttesiden har både kull 2004, 2007 og 2008 sårbare antall (Varegg- spillere). 

Varegg Fotball og Sandviken har ofte stilt med samarbeidslag i seriespill, siden det har vært tillatt med ett samarbeidslag per årskull. Slike samarbeidslag fungerer ofte godt når det er én spillergruppe og ett lag påmeldt i serien. Er gruppen for stor for ett lag, betyr det at én av klubbene må melde på et rent klubblag i tillegg, og da blir det vanskelig å sjonglere ett samarbeidslag i tillegg*. De siste årene har derfor mange Sandviken-gutter meldt overgang til Varegg tidlig i ungdomsfotballen. Når det skjer, mister de ivrigste spillerne på lagene under mulighet til å hospitere opp.

(*Lurer du på hvorfor det er vanskelig? Les Norges Fotballforbunds Breddereglement § 2-9. Sammensatte lag og samarbeid mellom klubber, og § 2-12.Deltakelse på lag i gutt/jente 13-, 14-, 15-, 16-, 17-årsklasse og juniorklasser.)

Nye NFF regler om institusjonelt samarbeid mellom klubber

I 2022 åpnet NFF opp for at klubber som får godkjent samarbeidsavtaler på minimum tre år, kan melde på flere enn ett samarbeidslag per årskull. Dette gir muligheter som er verdt å prøve ut for ILS og VF. Gjennom et samarbeidsutvalg på fire representanter fra hver klubb undersøker styrene i begge klubber nå muligheten for å inngå et slikt samarbeid fra sesongen 2024. Dette er et resultat av at flere lag nå etterspør denne samarbeids-muligheten. 

Målet med en slik avtale vil være å bedre og styrke klubbene og fotballtilbudet i bydelen slik at flest mulig fortsetter å spille fotball lengst mulig. Først og fremst ser vi på mulighetene for samarbeid for lag fra 12 eller 13 år og opp til og med junior.Barnelagene er i all hovedsak tenkt utenfor dette. 

Samarbeidsutvalgets prosess

Dem som er med i samarbeidsutvalget er trenere, lagledere, og styremedlemmer med erfaring fra de utfordringene som en eventuell avtale skal bidra til å løse. Utvalget kartlegger nå landskapet i begge klubbene og alle faktorene som vil påvirke et eventuelt samarbeid. Klubbtilhørighet er følelser, derfor er det helt naturlig hvis du kjenner på usikkerhet for hva et samarbeid vil bety for deg som trener, lagleder, spiller, eller foresatt. Vi i styret og utvalget vil lytte til alles innspill og svare så godt vi kan. Tidsperspektivet på utvalgets prosess løper i utgangspunktet fra august-desember 2023.

Utvalget har konsentrert seg mest om seriespill-samarbeid, men har også et mandat for å se på muligheter innen jente-satsing, fotballskoler, FFO, og Varegg- og Lerøycup

Utvalgets representanter

Varegg Fotball

  • Marianne Tranøy, Hovedstyret, Ansvarlig for jentefotball, mor G2016, J2013 (tidligere trener for J2013)
  • Morten Graff, Tidligere styremedlem, far til G2001, 2005, 2007
  • Ole Kristian Hess Erga, Lagleder G2006 samarbeidslag med ILS, far til yngre spillere
  • Trond Helge Brattaule, Trener G2009 og G2011

Sandviken IL

  • Kirsty Cunningham, Hovedstyret, Bredde-styret, lagleder/trener J2011 (tidligere trener/lagleder G2008 som gikk til VF)
  • Siren Kristoffersen, Trener J13, mor til juniorspiller
  • Thorvald Johannessen, Trener G2010 og G2013
  • Geir André Bakke, Trener J8 (og tidligere G14 som gikk til VF)