Årsmøte i Varegg Fotball

Dommer-hammer

Til medlemmene!

Invitasjon til årsmøte i Varegg Fotball

Årsmøtet avholdes onsdag den 20. mars kl.17.30 i Badstuen.

Årsmøtet i Varegg fotball avvikles parallelt med årsmøtene i Varegg Allianse og Varegg fleridrett.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes til styret via denne eposten: administrasjon@vareggfotball.no

Saker som sendes inn og som ønskes tatt opp på årsmøtet må inneholde et forslag til vedtak og begrunnelse. I motsatt fall vil forslag avvises uten ytterligere beskjed.

Fullstendig saksliste, årsberetning, årsregnskap, budsjett, innstillinger til valg og annet saksmateriale vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Hvordan materialet vil bli tilgjengelig kommuniseres til medlemmene gjennom våre vanlige informasjonskanaler, som Varegg Fotballs nettsider, på våre Facebook-sider og i Spond. 

Viktig: For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten for 2024. 

Kontingentkrav for 2024 sendes ut snarlig, slik at alle har mulighet til å betale før årsmøtet. 

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Foreldre til barn under 15 år har ikke stemmerett, hvis de ikke selv er medlemmer.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til klubbens viktigste møte!

Med vennlig hilsen 

Hovedstyret 

Varegg Fotball