Varegg Cup 2024 – takk for innsatsen!

På vegne av styret og hele klubben er det riktig og viktig at alle som har deltatt på årets arrangement får sin takk og hyllest. Vi må rett og slett takke oss selv for strålende innsats. 

Årets cup er nylig gjennomført over to hektiske helger, og for enkelte har den siste tiden vært ekstra krevende. Med Vestlandshallen som en ny og ukjent brikke i Varegg Cup- spillet var det ekstra spennende for cup-komiteen å planlegges årets turnering.

Varegg Cup- komiteen har i år bestått av de erfarne traverne Tom Monstad og Trond Johannessen, og de alltid positive bidragsyterne Haagen Nesse og Ida Lynngård. I tillegg har Aina Røsseland, Hans Petter Lie-Nielsen og Eirik Moe også i år vært del av komiteen, og fra fotballstyret Kristian Valevatn og Andreas Madsen. Denne gjengen har gjort en formidabel innsats på å skape en skikkelig god sportslig og sosial ramme for alle deltakere. Uten en arbeidskomite, ingen cup! 

Kristian Valevatn og Andreas Madsen

Men ikke bare komiteen fortjener en takk og en hyllest. Det er svært mange andre som burde vært nevnt, og som fortjener en takk. Det er vanskelig å nevne alle, det er farlig nok å nevne noen. Vi tør likevel fremheve noen få som fortjener ekstra oppmerksomhet; Odd Magnus Solbue og Daniela Velasquez Tepper stod for planlegging og gjennomføring av kiosken i Vestlandshallen, et enormt – og enormt viktig – arbeid.

Det samme med Lasse Lambrechts og Martina Suppersberger som henholdsvis speaker og arbeidsleder i Vestlandshallen. Thomas Thuland stod for eminent speaker- og intervjuarbeid på Varden finalesøndagen. Dugnadsånden lever i beste velgående, og det gleder vi oss over!

Men i tillegg til dem nevnt skal samtlige små og store brikker i puslespillet, og de vet selv hvem de er, ha takk. Uten dugnads- positive foreldre, ungdommer og A- lagsspillere som stiller opp som dommere, og dommere for øvrig som får sine fortjente honorarer, blir det heller ingen cup. 

Vi er umåtelig glade for hjelpen!

Haagen Nesse og Ida Lynngård

Varegg Cup 2024 skal nå evalueres, før en tidlig planlegging for 2025 skal i gang. Arbeidskomiteen har alt signalisert forbedringspunkter, spennende ideer skal klekkes ut og jobbes med, og det er inspirerende og energigivende å se den arbeidsglede som et slikt arrangement fører med seg. Vi gleder oss allerede til 2025!

Men akkurat nå: takk for hjelpen alle sammen!

Med Varegg- hilsen 

på vegne av hovedstyret 

Holger Hagesæter 

styreleder