Takk – Tusen millioner takk

,

Varegg fotball var blant de mange frivillige organisasjoner som forrige uke fikk viktige tilskudd til klubbarbeidet vårt. 

Det var igjen vår fantastiske samarbeidspartner Sparebanken Vest som delte ut gavemidler. 

Styremedlemmene Jørgen Brandt og Kristian Valevatn hadde utformet gode søknader knyttet til ulike viktige formål, og tre av disse slapp gjennom nåløyet. 

Sparebanken Vest har gitt Varegg fotball følgende støttemidler: 

Kr. 150.000,- til videreføring av satsingen på jentefotballen i klubben. Midlene øremerkes tiltak som vi vet gir gode sportslige og sosiale resultater, som en egen FFO (fotballfritidsordning) for de yngste jentene, leie av innetreningstid om vinteren og tilskudd til treningsleirer for de eldste jentene. Vi ser at vår Jentesatsing bærer frukter, og vi nærmer oss den dagen hvor vi har jentelag i samtlige årskull fra de yngste til de eldste. 

Kr. 150.000,- til støtte til vår fotball- og idrettsskoledrift. Her vil midlene gi oss muligheter til å få “alle med”, uavhengig økonomiske ulikheter, vi kan sikre deltakerne riktig og godt utstyr, sunn mat eller bruke midlene på andre måter som gjør at tilbudet vårt blir det beste for barna. 

Kr. 30.000,- til vårt inkluderingsfond som vi for tiden satser mye på og som vi ønsker å bygge opp til en betydelig størrelse. Klubben opplever at forskjellene i samfunnet øker, og i år er det ekstra mange som har søkt klubben om støtte til hel eller delvis kontingentdekning, støtte til å kunne delta på cup eller turer med laget, eller til nødvendig utstyr. Klubben har begrenset med egne midler til dette formålet, men finner det veldig vanskelig å ikke stille opp for egne medlemmer som trenger det. Vi er helt avhengige av ekstern støtte skal vi få alle med, derfor et Sparebanken Vest sitt tilskudd umåtelig viktig. 

Støttemidler som det Sparebanken Vest, og heldigvis enkelte andre næringslivsaktører, driver med er med på å sikre frivilligheten grunnlag for god drift. Uten støtte fra Sparebanken Vest de siste årene er det mye som ville sett annerledes ut i Varegg fotball. Vi kan ikke takke banken nok for mange, viktige bidrag, både gjennom øremerkede tilskudd som disse, og sponsorstøtte til generell drift. 

Vi er evig takknemlige!

På vegne av hele klubben,

Styret i Varegg fotball

Bilde: Kristian Valevatn mottar gavesjekk fra Sparebanken Vest