Bli medlem

Varegg Fotball ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen uansett bakgrunn og fotballerfaring!

For å bli medlem tar du konktakt med ansvarlig for tilpasset alderstrinn.

6-12 år: Ta kontakt med Barnefotballansvarlig: Andreas Madsen: barnefotball@vareggfotball.no eller tlf: 976 12 913

Les mer om våre barnelag.

13-19 år: Ta kontakt med Ungdomfotballsansvarlig: Paul Hagen, epost: ungdomsfotball@vareggfortball.no, eller tlf: 905 11 793

Les mer om våre ungdomslag.

Du kan også ta kontakt med lagleder for det laget som er aktuelt for deg.

Se lenke under “våre lag” i menyen for å finne din nærmeste lagleder.

Velkommen til oss!