Bli medlem

Varegg Fotball ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen uansett bakgrunn og fotballerfaring!

For å bli medlem tar du konktakt med ansvarlig for tilpasset alderstrinn.

6-12 år: Ta kontakt med Barnefotballansvarlig: Kristian Valevatn: barnefotball@vareggfotball.no

Les mer om våre barnelag.

13-19 år: Ta kontakt med Ungdomfotballsansvarlig: Holger Hagesæter, epost: ungdomsfotball@vareggfotball.no

Les mer om våre ungdomslag.

Du kan også ta kontakt med lagleder for det laget som er aktuelt for deg.

Se lenke under “våre lag” i menyen for å finne din nærmeste lagleder.

Velkommen til oss!