blank

Dugnad

Som spiller (over en viss alder) og som forelder/foresatt til spiller i Varegg Fotball forventes det at du/dere deltar på dugnad(er) i løpet av året. For klubben, som er frivillig drevet, er dugnadsinnsatsen fra hver og en av oss viktig både for å

  1. Bidra til inntekter, som igjen brukes på utstyr og aktivitet for spillerne våre (og lønnede trenerkrefter på ungdoms- og seniorfotball), og
  2. Bygge samhold og felles eierskap til klubben vår.

Følgende aktiviteter/perioder på året forventes det dugnadsinnsats fra foreldre/foresatte:

  1. I forbindelse med Varegg Cup, som årlig arrangeres over to helger i forkant av påske. Under Varegg Cup fordeles det 4-5 timers økter med ulike typer oppgaver (kiosksalg, banevaktoppgaver, rigging opp-og-ned, dømming, m.m.).
    Vi har også, for dem som kan bidra med, alltid behov for flere krefter og nye tanker i Varegg Cup komiteen, som leder arbeidet med å planlegge, gjennomføre og evaluere Varegg Cup fra år til år.
  2. I sommerhalvåret bidrar Varegg Fotball med vakter til Bergen Lives konserter på Koengen. Klubben og spillers lag deler inntekten 50-50 (mellom kr 500,- og kr 700,- per vakt til hver), og du bidrar dermed også direkte til lagets økonomiske handlingsrom.
  3. På senhøsten gjennomføres det en årlig dugnad (salg, lotteri el.l.), hvor man også deler fortjenesten 50-50 mellom klubbkassen og lagkassen.