Fotballfritidsordning (FFO)

 

REDIGERT 19. AUGUST 2022:

Varegg Fotball Fotballfritidsordning blir, for skoleåret 2022/2023, gjennomført på Stemmemyren. Har du tidligere deltatt på FFO, så les derfor nøye gjennom informasjonen under, sånn at du fanger opp justeringene vi har vært nødt til å gjøre:

 • FFO-deltakerne fra og med 4. trinn vil for skoleåret 2022/2023 selv måtte finne løsning på transportbehovet til og fra Stemmemyren.
 • FFO-deltakerne fra Eventyrskogen, Krohnengen og Christi Krybbe skolen vil bli hentet på skolen MANDAGER og TORSDAGER, fulgt til-og-på rutebuss til NHH, og fulgt tilbake med buss til henholdsvis Sandvikstorget og Mariakirken etter trening. 
  NB! Foresatte må selv ordne gyldig bussbillett for barna!
 • Varegg Fotballs FFO vil for skoleåret 2022/2023 i oppstarten bli tilbudt tre -3- av ukens dager: Mandag, tirsdag og torsdag, men vi forsøker finne løsninger for å kunne utvide til resten av skoleukens dager. 
 • Aktiviteten starter 14:30 og rundes av rundt 16:00.  
  NB! Hvis det viser seg at henteordningen for de yngste trinnene gjør at disse barna er klare til økt innen kl. 14.00, vil vi vurdere å fremskynde de yngstes FFO til tidsrommet 14.00-15.30. Returen med buss vil dermed også bli fremskyndet 30 min.  

NB! Eventuelle endringer med hensyn til banetilgang på Stemmemyren vil kunne medføre justeringer i tilbudet. Og, øvrige praktiske erfaringer som gjøres på Stemmemyren vil også kunne medføre løpende justeringer av opplegg og tilbud. 

På FFO møtes jenter og gutter med felles interesse og glede i fotballen. Vennskap knyttes og forsterkes og alt foregår i trygge rammer med erfarne og voksne instruktører. Uansett ferdighetsnivå, får man tilrettelagte øvelser der man opplever fremgang og mestring, men også utfordringer. Et knakende kjekt sted å være etter skoletid, sier Frank Hellevik, ansvarlig for FFO.  

På Varegg FFO jobber vi med systematisert ferdighetsutvikling gjennom temabaserte treninger. Det er ikke et oppholdssted med frilek eller hvor vi bare spiller kamper; her er det aktiviteter med mål og mening. Dette er en ypperlig arena for å utvikle seg det lille ekstra, uansett nivå.

Det er ikke et krav om at deltakerne tilhører Eventyrskogen, Krohnengen eller Christi Krybbe skoler. De nevnte skolene tilhører dog fotballklubbens nærområde og er derfor i vår hovedmålgruppe, men det er mulig for deltakere fra andre skoler å melde seg på.

A-lagets hovedtrener Frank Hellevik leder FFO, og sammen med seg har han erfarne FFO-instruktører fra Åsane Fotballs A-lag, Varegg Fotballs A-lag og fra Tertnes Håndball Elite.
Frank kan kontaktes på epost: hellevikfrank@gmail.com  eller telefon 454 05 522.

Man velger hvor mange dager man ønsker melde seg på per uke, og påmelding gjør du enkelt ved å følge instruksjonene videre i skjemaet.

Styrets kontaktperson for FFO er Andreas Madsen. Han kan kontaktes på epost: nestleder@vareggfotball.no og telefon 976 12 913. 

Praktisk informasjon 

1) FFOs «ordinære» struktur:

a. Økten starter på Stemmemyren 14.30 og avsluttes 16.00. Oppmøte ved Garderobebygget (mellom Hovedbanen og Stemmen 2).

b. Det vil være instruktør tilstede fra 14.00, for dem som kommer kjapt fra skolen, og det vil være anledning for å spise medbrakt matpakke.

2) FFO holder stengt på «røde dager»/helligdager.

3) På Krohengen/Eventyrskogen og Christi Krybbe sine planleggingsdager forsøker vi å tilby «langdager», hvor FFO holder åpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Dette avhenger dog både av at vi har tilgang til bane og at der er minst 20 påmeldte innen gitt frist (det vil bli sendt ut invitasjon for hver langdag).

4) I skoleferieukene er ordinær FFO stengt og «betalingsfri». Vi vil forsøke å tilby heldagsopplegg (10.00-14.00) i henholdsvis høstferien, vinterferien, påskeferien, og også her er  vi avhengige av banetilgang og tilstrekkelig antall påmeldte. 
NB! Heldagsoppleggene i vinter- og påskeferien må tilleggskjøpes på samme måte som fotballskoler forøvrig.

5) Det vi bli videre bli forsøkt arrangert fotballskoler/heldagsopplegg i henholdsvis første skolesommerferieuke og siste uken før skolestart.

Påmelding, betaling og oppsigelse

– Påmeldingen er løpende for skoleåret 2022/23.

– Abonnementet avsluttes enten etter siste dag før skolesommerferien 2023 eller ved at du selv logger på Superinvite-profilen din og avbryter betalingsavtalen i løpet av skoleåret.

– Oppsigelsestiden er en -1- måned.

– Ved nedjustering av antall dager per uker, etter trekkdato den 1. i den gjeldende måneden, vil differansen ikke tilbakebetales.

– Ved oppjustering av antall dager per uker, etter trekkdato den 1. i den gjeldende måneden, vil differansen bli krevd inn som ekstrabetaling via Vipps eller kontooverføring til Varegg Fotball.

Betaling/priser:

– I løpet av skoleåret betaler man månedlig pris 9 -ni- ganger, med første trekk den 1. september og deretter den 1. hver måned til og med 1. mai 2022. Disse ni månedlige innbetalingene tar dermed totalt sett høyde for de ferieukene og fridagene hvor det ikke tilbys ordinær FFO (ca. en måned totalt), og man betaler dermed for 9 måneder for skoleåret 2021/22 og får tilsvarende antall FFO-uker (og langdagstilbud på planleggingsdager) spredt utover drøyt 10 måneder.

– Alle får langdager (10.00-14.00) på skolenes planleggingsdager inkludert i prisen.

– I ferieukene ønsker vi å tilby fotballskoler/-camper som et ekstratilbud i disse skolefriuken (invitasjoner til disse sendes ut i forkant av de aktuelle periodene):

Pris for FFO avhenger av antall dager som velges; pris kommer opp ved registrering:

– 1 dag/uke: kr 695,-/mnd.

– 2 dager/uke: kr 1495,-/mnd.

– 3 dager/uke: kr 1795,-/mnd.

Det gis 10% søskenmoderasjon for (alle) søsken tilhørende samme husstand:
Rabatten kommer opp automatisk når du legger til flere søsken i samme bestilling/påmelding. 

Vi bruker systemet Superinvite til påmelding og betaling for at dette skal bli enklere for både spillere, foreldre og oss i administrasjonen. Her melder du på barna og betaler med et betalingskort på noen små minutter. Videre betaler/trekkes du samme sum automatisk hver måned fra det kortet du la inn.

Varegg for alle!

Varegg Fotball ønsker at FFO skal være et tilbud for alle, uansett økonomiske forutsetninger. Dersom ditt barn ønsker å delta, men familieøkonomien er en hindring, så har vi ordninger for å løse dette.

Og, hvis du kjenner til barn som du opplever ikke får deltatt på FFO av økonomiske, språklige eller andre årsaker, hjelp oss med å få til en dialog rundt barnet! 

Ta kontakt med Frank eller Andreas direkte (se over) så prates vi nærmere.

Kommunikasjon og informasjonsflyt

 • Vi benytter SuperInvite til å sende ut felleseposter til foresatte når det er behov for det.
 • Vi benytter Spond til å kommunisere ut kortere meldinger til en eller flere foresatte
 • Vi benytter Spond til å organisere barna ihht. hvilke dager de er påmeldt, oppmøte (bl.a. mht. smittesporing) og for å kunne planlegge FFO-innhold mht antall barn/aldersfordeling per dag, etc.


Følg Varegg Fotball FFO på Facebook for mer hyppige oppdateringer/utspill. 

Varegg Fotball FFO tilbyr også heldagsopplegg/fotballskoler i ferier.

Se arrangement-siden for mer info om Tine Fotballskole og Varegg sommercamp