Fotballfritidsordning (FFO)

“På FFO møtes jenter og gutter med felles interesse og glede i fotballen. Vennskap knyttes og forsterkes og alt foregår i trygge rammer med erfarne og voksne instruktører. Uansett ferdighetsnivå, får man tilrettelagte øvelser der man opplever fremgang og mestring, men også utfordringer.”

REDIGERT 04.07.2024

Varegg Fotball ønsker alle barn, både fra nærområdet i indre Sandviken og fra gode naboområder og -klubber i Bergen sentrum, varmt velkommen til Fotballfritidsordning (FFO)!

FFO’en ledes av Bjørn Ellingsen:

Jeg heter Bjørn Ellingsen, og jeg er så heldig at jeg har fått rollen som leder for Varegg Fotball FFO.

Jeg har en variert fotballbakgrunn: I perioden 2017 til 2020 var jeg aktiv i FK Fyllingsdalen, hvor jeg var hovedtrener og assistent for flere lag i årskull fra 2005 til 2012. De siste to årene har jeg vært trener på Møhlenpris, hvor jeg i 2021 trente Nordnes I.L sitt A-lag, samtidig som jeg trente G2006 laget til Djerv/Nordnes. Fra januar 2022 har jeg vært trener for G2008 laget til Djerv/Nordnes, ved siden av en rolle som trenerkordinator i ungdomsavdelingen til Djerv/Nordnes.

Oppgaven som leder for FFO er noe jeg ser veldig frem til, og det er viktig for meg at alle som ønsker det, får lov til å være med, uavhengig av talent og økonomi! Sånn sett passer mine og Varegg Fotballs verdier som hånd i hanske. Målet er at vi skal ha en modell der alle føler mestring og spilleglede, og så håper jeg at mange flere jenter melder seg på FFO denne våren, så jeg får mulighet til å bli kjent med flere av dem også!

Bjørns fotball CV er mangslungen, fra juniorspill i Brann, A-lagsspill på nivå 2 og 3 i sin ungdom, og en seksårig landslagskarriere i strandfotball i perioden 2010-2016 (!).


Merk at:

 • det gis rabatt for hver ekstra dag barnet ditt meldes på. (se info og priser ved påmelding);
 • vi finner løsninger hvis økonomien setter sperrer for deltakelse: Kontakt oss per epost: ffo@vareggfotball.no

Praktisk informasjon 

 • Instruktørene vil være tilstede ved Mulebanen fra tidspunkt som passer med de ulike skolenes/klassenes skoleslutt, og vil runde av fra 15.30.
 • Instruktørene er tilstede for dem som kommer kjapt fra skolen, og serverer frukt før økten (evt. anledning for å spise medbrakt matpakke).
 • FFO holder stengt på «røde dager»/helligdager.
 • På Krohengen/Eventyrskogen og Christi Krybbe sine planleggingsdager forsøker vi å tilby «langdager» på Mulebanen, hvor FFO holder åpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Alle barn er da velkommen, uavhengig av hvilken dag/dager man vanligvis går på FFO.
 • Dette avhenger dog både av at vi har tilgang til bane og at der er minst 20 påmeldte innen gitt frist (det vil bli sendt ut invitasjon for hver langdag).
 • I skoleferieukene er ordinær FFO stengt og «betalingsfri». Vi vil forsøke å tilby heldagsopplegg (10.00-14.00) i henholdsvis høstferien, vinterferien, påskeferien, og også her er  vi avhengige av banetilgang og tilstrekkelig antall påmeldte.
 • NB! Heldagsoppleggene i vinter- og påskeferien må tilleggskjøpes på samme måte som fotballskoler forøvrig.
 • Det vi bli videre bli forsøkt arrangert fotballskoler/heldagsopplegg i henholdsvis første og andre skolesommerferieuke og nestsiste og siste uke før skolestart.

Påmelding, betaling og oppsigelse

 • Påmeldingen er løpende.
 • Abonnementet avsluttes enten etter siste dag før skolesommerferien 2025 eller ved at du selv logger på profilen din og avbryter betalingsavtalen i løpet av skoleåret.
 • Oppsigelsestiden er en -1- måned.
 • Ved nedjustering av antall dager per uker, etter trekkdato den 1. i den gjeldende måneden, vil differansen ikke tilbakebetales.
 • Ved oppjustering av antall dager per uker, etter trekkdato den 1. i den gjeldende måneden, vil differansen bli krevd inn som ekstrabetaling via Vipps eller kontooverføring til Varegg Fotball.

Betaling/priser:

 • I løpet av skoleåret betaler man månedlig pris 9 -ni- ganger, med første trekk ved oppstart og deretter hver påfølgende måned. Disse ni månedlige innbetalingene tar dermed totalt sett høyde for de ferieukene og fridagene hvor det ikke tilbys ordinær FFO (ca. en måned totalt), og man betaler dermed for 9 måneder for skoleåret 2024/25 og får tilsvarende antall FFO-uker (og langdagstilbud på planleggingsdager) spredt utover drøyt 10 måneder.
 • Alle får langdager (10.00-14.00) på skolenes planleggingsdager inkludert i prisen.
 • I ferieukene ønsker vi å tilby fotballskoler/-camper som et ekstratilbud i disse skolefriuken (invitasjoner til disse sendes ut i forkant av de aktuelle periodene):

Pris for FFO avhenger av antall dager som velges; pris kommer opp ved registrering:

Vi bruker systemet Rubic til påmelding og betaling for at dette skal bli enklere for både spillere, foreldre og oss i administrasjonen. Her melder du på barna og betaler med et betalingskort på noen små minutter. Videre betaler/trekkes du samme sum automatisk hver måned fra det kortet du la inn.

Vi bruker verktøyet Spond for det meste av kommunikasjon med foresatte. Her melder dere av FFO hvis dere er forhindret en dag.

Varegg for alle!

Varegg Fotball ønsker at FFO skal være et tilbud for alle, uansett økonomiske forutsetninger. Dersom ditt barn ønsker å delta, men familieøkonomien er en hindring, så har vi ordninger for å løse dette.

Og, hvis du kjenner til barn som du opplever ikke får deltatt på FFO av økonomiske, språklige eller andre årsaker, hjelp oss med å få til en dialog rundt barnet! 

Ta kontakt med Andreas direkte (ffo@vareggfotball.no/97612913) så prates vi nærmere.

Kommunikasjon og informasjonsflyt

 • Vi benytter Spond til å sende ut felleseposter til foresatte når det er behov for det.
 • Vi benytter Spond til å kommunisere ut kortere meldinger til en eller flere foresatte
 • Vi benytter Spond til å organisere barna ihht. hvilke dager de er påmeldt, oppmøte og for å kunne planlegge FFO-innhold mht antall barn/aldersfordeling per dag, etc.