blank

Foreldrerollen

Alle i barneavdelingen som legger til rette for ditt barns fotballaktivitet (fra styret og utvalg i klubben til trenere, lagledere og andre rundt lagene) gjør dette som frivillig arbeid. Bidra i rollen som forelder til det beste for spillerne, laget og klubben og samarbeid med klubbens administrasjon og frivillige.

 • Foreldre skal alltid være positiv. De har kun lov til å komme med positive tilrop under kamp.
 • Foreldre skal stå på motsatt side av der trener og lagleder står under kamp.
 • Har man ting man ønsker å ta opp skal ikke dette tas opp under treningen, men etter treningen.
 • Under kamp og trening er det kun treneren som gir instrukser
 • Foreldre aksepterer at klubben ønsker utvikling framfor resultat, dette bærer også skoleringen både i trening og kamp preg av.
 • Foreldrene forplikter seg til å være med på dugnader.

Videre vises det til foreldrevettreglene som er utarbeidet av NFF og disse skal følges:

 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Anbefalt oppførsel sammen med barnet støttet av forskning:

 • Sørg for å bygge opp under indre motivasjon for å spille fotball. Legg fokuset på at barnet jobber med den konkrete arbeidsoppgaven som er i skoleringsplanen, gi positiv og oppmuntrende tilbakemelding på dette. Sett fokus på mestring av å få til ting på banen og ikke på sammenligning med andre.
 • La barnet få prøve ut egne løsninger. Vær støttende, og sett i gang refleksjon hos barnet. Hvordan gikk det? Hva var bra? Var det noe som du kunne ha gjort bedre? Spørsmålene må tilpasses alderen.
 • Ikke press barnet til å spille, prøv å bygge opp motivasjonen med det å spille sammen med venner på laget, få til nye oppgaver og det å ha moro med fotball! Ytre motivasjon som at barnet får premier, eller straff o.l er med på å bygge opp under ytre motivasjon. Ytre motivasjon er svakere enn indre med tanke på at barnet skal bli glad i fotball, og fortsette med fotball. Sjansen er større for frafall om barnet fokuserer på premier og straff.

Motivasjonen for fotball er variabel i barnefotballen. Dette er normalt, ikke press barnet i de fasene der du føler at barnet ditt ikke lever opp til dine ambisjoner. Sørg for at barnet møter opp på treningene som er obligatoriske, ha en dialog med trener om du opplever at motivasjonen svinger, så kan man ha en dialog på dette og gjøre tiltak.