Fotballfritidsordning (FFO) 1.-3. klasse på Meyermarken

Varegg Fotball ønsker alle 1., 2. og 3. klassebarn fra Eventyrskogen, Krohnengen og Christi Krybbe skoler varmt velkommen til Fotballfritidsordning (FFO) på Meyermarken!

Meyermarken FFO er et forsøksprosjekt ut skoleåret 2023, for de yngste, nå i forbindelse med bygging av Varegghallen.

FFO-leder Bjørn Ellingsen og hans erfarne instruktører fra hoved-FFO’en på Stemmemyren vil også lede Meyermarken FFO, og dere kan lese mer om Bjørn og instruktørene her.

Bjørn og instruktørene vil fra etter påske:

  • tilby FFO på grusbanen på Meyermarken onsdager og fredager frem til sommeren.
  • ønske barna velkommen ved inngangen til bydelshuset fra 13:00, hvor det serveres frukt og småsnakk, og hvor man kan skifte til treningstøy før man går ut.
  • ha anledning til å søke ly innendørs i bydelshuset hos Mathismarken, med bordtennis og airhockey, hvis været blir for mye av det gode.
  • runde av klokken 15:30 , rydde opp og takke for i dag.

Instruktørene er altså de samme som på FFO’en på Stemmemyren, og tilnærmingen likeså: Alle skal inkluderes og ha det kjekt! Fotballaktivitet er selvsagt fokus, samtidig som vi tilpasser øvelser og vanskelighetsgrad etter alder og nivå. 

Første uken etter påske er betalingsfri, så prøv oss gjerne ut!

Merk dog at vi har begrenset antall plasser (18) og at alle må meldes på i påmeldingsskjemaet!