Informasjon om korona

av | jun 18, 2021

Oppdatert informasjon pr. fredag 18. juni 2021.

Trinn 3 i gjenåpningsplanen for fotballen!

Kretsen har kommet med rammer for gjenåpning av idretten trinn 3 med virkning i kraft fra og med 18. juni 2021. Her følger Varegg fotballs instrukser og føringer;

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)
 • Dommere kan dømme kamper innenfor fotballkretsen.

Samtidig presiseres følgende:

 1. Alle personer som deltar i fotballaktivitet eller er publikum skal være registrert med
  navn, tidspunkt og telefonnummer.
 2. Spillere over 20 år kan trene utendørs og innendørs med minst 1 meters avstand.
 3. En gruppe bør være fast over tid og som hovedregel bestå av inntil 30 spillere utendørs og 20 spillere innendørs. Gode rutiner på endring av gruppesammensetning anbefales.
 4. Spillere over 20 år kan trene utendørs og innendørs med minst 1 meters avstand.
 5. Barn og unge kan som hovedregel spille kamper mot lag fra samme kommune. Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt smittesituasjonen tillater det.
 6. Barn og unge, til og med spillere som fyller 20 år i 2021, kan trene og spille kamper med kontakt ute og inne.

Alle lag skal informere klubben om planlagt hospitering og lån av spiller ved å sende beskrivelse av tiltaket til nestleder@vareggfotball.no

Les mer om reglene på NFF sine sider her.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenom selve fotballaktiviteten

Klubben søker å oppdatere våre medlemmer fortløpende med informasjon fra myndighetene og Fotballforbundet. Våre retningslinjer vil bli oppdatert på våre Facebook sider som er koordinert mot NFF sentrale rammevilkår for idretten.

Vi ønsker særskilt å minne om at alle lag må ha kontroll på hvem som deltar på felles treninger og aktiviteter. Det må føres liste med fullt navn på alle spillere, fødselsdato (helst fødselsnummer), adresse og mobilnummer.

Vi oppfordrer også alle våre medlemmer til å lese koronahåndboken og ta koronavettkurset. Her er det gode og informativ informasjon både til deg som spiller, trener og foresatt.

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

Koronaansvarlig i Varegg Fotball er Nestleder Morten Graff, mobil 926 91937, nestleder@vareggfotball.no, ta gjerne kontakt om du har spørsmål.