Image Icon

Klubbhåndbok-2

 • Aktivitetstilbud
  • Barnefotball
  • Ungdomsfotball
  • Seniorfotball
  • Oldboys/oldgirls/veteran
  • Baner og treningstider
  • FFO
  • Fotballskoler
  • Cuper og arrangement
 • Trygghet og Fair-Play
  • NFF Fairplay (NFF)
  • Inkludering (NFF)
  • Antidoping (NFF)
  • Foreldrevettregler (NFF)
  • Varsling (NFF)
  • Seksuelle overgrep og trakassering (NFF)
 • Klubbdrift
  • Årshjul
  • Politiattester
  • Forsikringer
  • HMS
  • Arbeidsgiveransvar
  • Medlemshåndtering
  • Sponsing
  • Beredskapsplan
 • Om Varegg
  • Klubbinfo
  • Organisasjonskart
  • Historie
  • Formål/verdier/visjon
  • Årsmøte
  • Ansatte
  • Styre og utvalg
  • Årsrapport
  • Budsjett og regnskap
  • Referater
  • Utmerkelser og æresbevisninger
  • Sponsorregler
  • Medlemskontigent
 • Foreldre / Foresatte
  • Foreldrevettregler(fair-play)
  • Dugnad og frivillighet
  • Kontigenter og støtteordninger
  • Kampvert
  • Aktivitetstilbud
  • Utstyr til spillere
  • Forsikringer
  • Lenke til nettbutikk
  • Varsling
 • Trenere og lagledere
  • Sportsplan
  • Fairplay
  • Utdanning og kurs
  • Dugnadstrenerkontrakt
  • Oppgavene til trenere
  • Oppgaver til lagleder (ungdom/barn)
  • Vareggs sitt verdisett
  • FIKS
  • Spilleregler
  • Trenerveileder
  • Lenke til SU / Sportslig ledelse
 • Spillere
  • FairPlay (holdningskontrakter)
  • Dugnad
  • Kontigenter og støtteordninger
  • Lenke til nettbutikk
  • Spilleregler
  • Baner og Treningstider
  • Forsikringer og skader
  • Reiser I regi av klubben
  • Varsling
  • Aktivitetstilbud
 • Dommere
  • Fairplay
  • Dommerkurs
  • Dommeransvar
  • Lenke til godtgjørelse
  • Dommerinstruks
  • Dommergruppen i Varegg
  • Vil du bli dommer