blank

Klubbhåndbok-gammel

Varegg Fotball har påbegynt arbeidet med å bli Kvalitetsklubb og sikter mot Kvalitetsklubb 1 i løpet av 2023. Arbeidet innebærer en full gjennomgang av hele klubben og målet er at organisasjonen skal styrkes, utvikles og fremstå best mulig når prosessen avsluttes. Vi arbeider oss sakte, men sikkert fremover, men forhaster oss ikke.
Prosessen mot å bli Kvalitesklubb er vel så viktig som sertifiseringen i seg selv. For å nå vårt mål behøves flere frivillige til å ta på seg viktige roller og verv, både i og utenfor vårt arbeidende styre. Å jobbe som frivillig i Varegg er en fornøyelse, og enda kjekkere blir det om organisasjonen styrkes gjennom at vi blir flere. Dette er givende, lærerikt og utviklende – og viktig samfunnsarbeid!
Sidene her er under utvikling og viktige klubb- dokumenter vil bli tilgjengelige her. Både organisasjonskart, sportsplan, rollebeskrivelser, skjema og annet vil komme etterhvert.
Gjeldende lover for Varegg Fotball