blank

Sportslig Utvalg

Varegg fotballs sportslige utvalg har ansvar for klubbens sportslige drift. 

SU er rådgiver i saker knyttet til hospitering i og utenfor klubb, cup- og seriepåmeldinger, oppfølging av trenere og vedlikehold av klubbens sportsplan. 

Kontakt SU ved leder Ingvild Eide Graff via epost sportsligutvalg@vareggfotball.no