Inkluderingsmidler

Varegg Fotball ønsker at alle skal ha mulighet til å delta i våre aktiviteter. Følgende retningslinjer er utarbeidet for å kunne søke om økonomisk støtte til enkeltspillere, hvis økonomiske forhold i hjemmet ikke gjør det mulig å fullt ut dekke aktuelle kostnader:

Det kan søkes støtte til følgende:

 • Kontingent
 • Utstyr. Så langt det er mulig deler vi ut brukt utstyr. Utover dette kan det ved særskilt behov dekkes sko og basistøy fra Vareggkolleksjonen hos Torshov Sport. 
 • 1 stk reisecup med overnatting pr sesong. Klubben kan som hovedregel dekke inntil halvparten av utgiftene ifb med cup for enkeltspillere. Utgangspunktet for tildeling er
  • billigste reisemåte mellom Bergen og turneringssted
  • billigste overnattingsmulighet (skole/klasserom)
  • matordning i regi av cuparrangør
 • Beløpsgrense reisecup:
  • For barnelag: 1 helgecup à la Øystese/Voss/Lerum Cup etc.; inntil kr. 1.000,- per spiller.
  • For ungdomslag: 1 ukescup à la Norway Cup/Dana Cup/Sør Cup etc; ; inntil kr. 2.500,- per spiller. 
  • Overskytende må dekkes av lag/lagkasser, og det forutsettes at lagene gjennomfører dugnad og lignende for å tjene penger selv.  

Lagene skal tilstrebe å skaffe inntekter og legge kostnadsnivået så lavt at samtlige spillere kan være med. Dette betyr at reisecuper må planlegges slik at alle kostnader medtas; reise til/ fra Bergen, opphold, lommepenger, klubb- og lagkostnader (påmeldingsavgift og reiselederkostnader og lignende).   

Søknader må inneholde korrekt lagkontonummer og sendes samfunn@vareggfotball.no direkte eller via lagleder.