Støtteordninger

Varegg Fotball har midler til å sørge for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i våre aktiviteter.

Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte – gjeldende fra 1. april 2022  

Det kan søkes støtte til følgende: 

  • Kontingent 
  • Utstyr. Så langt det er mulig deler vi ut brukt utstyr. Utover dette kan det ved særskilt behov dekkes sko og basistøy fra Vareggkolleksjonen hos Torshov Sport. 
  • 1 stk reisecup med overnatting pr sesong.  

For barnelag: 1 helgecup à la Øystese/Voss/Lerum Cup etc 

For ungdomslag: 1 ukescup à la Norway Cup/Dana Cup/Sør Cup etc 

Klubben kan som hovedregel dekke inntil halvparten av utgiftene ifb med cup. Resten må dekkes av lagkassen. 

Det forutsettes at lagene gjennomfører dugnad og lignende for å tjene penger selv.  

Lagene oppfordres til å legge kostnadsnivået så lavt at flest mulig av spillerne kan være med. Dette betyr at reisecuper må planlegges slik at alle kostnader medtas; reise til/ fra Bergen, opphold, lommepenger, klubb- og lagkostnader (påmeldingsavgift og reiselederkostnader og lignende). Se Klubbhåndboken vedr reisecuper.  

Søknader sendes samfunn@vareggfotball.no direkte eller via lagleder.