Ungdomslagene

Ungdomsavdelingen i Varegg Fotball har lag for gutter og jenter fra alderen 13 til 19 år. Våre lag spiller seriespill for ungdomslag fra G/J 13 og eldre. Ungdomslagene trener i all hovedsak på Stemmemyren.

Kontaktperson Ungdomsavdelingen

Unn Hovda, Ungdomfotballsansvarlig: ungdomsfotball@vareggfotball.no

Våre ungdomslag – kontaktdata: 

Her får du oversikt over kontaktpersoner og kamper. Der finner du også abonnement på kalender:

https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/lag/?fiksId=1853#youth

2011

👧Jenter 20xx (J7)

ALLE SKOLER

Jenter 2011 trener på Stemmemyren.

LAGLEDER

Kristian Valevatn

epost___@gmail.com

999 99 999

👦Gutter 2017 (G7)

CHRISTI KRYBBE/EVENTYRSKOGEN

Gutter 2011 fra på Stemmemyren.

LAGLEDER

Lagleder Lagledersen

epost____@gmail.com

999 99 999