Våre verdier

FairPlay og verdier – Fotball er for alle!

Varegg Fotball er tilsluttet Norges Fotballforbund (NFF) og jobber ut i fra NFF sitt verdigrunnlag “Fotball for alle”. Et viktig element i verdiarbeidet er FairPlay som blant annet handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre i kamp, på trening og utenfor banen. FairPlay gjelder for både spillere, trenere, foreldre og alle andre rundt laget. Mer info om FairPlay og fotballens verdier – se lenke.